Autolikes

Forstå det sociale netværk

Forstå det sociale netværk
I 2018 er kunderne er mere digitalt parate end virksomhederne. Mange danske virksomheder har fået øjnene op for, at øget kundefokus fører til bedre forretning. I 2017 røg kundefokusering derfor ind på en klar førsteplads som et fokusområde.

 

På sociale netværk er det ikke nødvendigvis dem, der plejer at bestemme, der definerer reglerne. Her er det de "unges" domæne, og det er deres regler og koder, der kommer til at afgøre, hvordan alle os andre og virksomheder anvender sociale netværk. Brugerne er ofte to skridt foran virksomheder og organisationer. Derfor bør man vende perspektivet fra at se på, hvad organisationernes behov er, til at tage afsæt i, hvad brugernes behov er.

 

Den overordnede forandring vi ser med sociale netværk er, at vi går fra envejskommunikation til dialog. Det betyder, at kunderne ikke længere skal anses som passive modtagere, men som medskabere af den kommunikation, der finder sted.

Det indhold, som man producerer, skal matche egenskaberne hos de brugere, som man gerne vil have i tale. Kort fortalt, er det altså vigtigt, at man forstår brugerne og sætter sig ind i deres digitale vaner.

 

Hvordan virker de sociale netværk?

De sociale netværk sammensætter brugernes nyhedsfeed ved brug af algoritmer.

De er vigtigt at forstå algoritmen, for derved at kunne nå ud til så mange som muligt. Man kan øge rækkevidden på sine opslag på to måder (på Facebook).

  1. Annoncering/ Booste
  2. Lave indhold som folk engagerer sig i dvs. liker, kommenterer og deler

Facebook og Instagram belønner opslag hvor der er et højt engagement blandt modtagerne, ved at eksponere endnu flere for opslaget. Jo højere engagement en virksomhed kan skabe blandt sine brugere på et opslag, jo større rækkevidde.

 

IPM

IPM står for Interaktioner pr. tusind brugere, beregnes på de seneste 30 dages aktivitet, og udregnes i promille. Det kan bruges til at beregne engagement, og en virksomheds IPM kan sammenlignes med andre virksomheders IPM, da der gælder samme vilkår for alle, medmindre du køber et abonnement på Autolikes.dk.

 

IPM= Kommentarer+ Likes/opdateringer/antal fans x 1000 = 0-100 IPM.

 

Det gælder for virksomheder om at skabe indhold der medfører mange interaktioner, da Instagram og Facebook da vurderer opslaget som relevant. Relevante opslag får en større rækkevidde, og det gælder derfor ikke kun om at have mange fans, men i stedet om at have mange engagerede fans, der liker og kommenterer indholdet. Dette er endnu en af grundene til at et abonnement hos Autolikes.dk vil give en højere konverteringsrate. 

Har man ikke noget engagement på sine opslag, bliver man grundet algoritmernes belønning for relevans, usynlig i folks nyhedsfeed.

 

De forskellige sociale netværk har forskellige algoritmer, som lægger vægt/belønner forskellige ting:

  • LinkedIn: Brugerne får som udgangspunkt vist top-opslag med mange likes + kommentarer. Det betyder, at populært indhold kan have en levetid på op til en uge.
  • Twitter: Man ser tweets fra alle dem man følger- ikke kun de mest populære.

 

Det handler om at forstå sine brugere. Som virksomhed skal man følge med i hvad ens brugere er optaget af.

 

Lyt til dine brugere

Som virksomhed skal man lære at lytte til hvad folk siger om ens forretning eller branche.

Overordnet set er der 3 kategorier for overvågning af ens målgruppe/brugere/omgivelser

  1. Gratis værktøjer til overvågning
  2. Betalingsværktøjer til overvågning
  3. Managementsystemer til sociale medier

 

Eksempler på spillere til medieovervågning

Google Underretninger: Google holder øje med bestemte søgeord og mailer når der er nyt på nettet med disse ord.

Tweetdeck (til Twitter): Man gold øje med sine følgere, hashtags og Twitter lister på én gang. Det gør det nemt at overvåge et brand eller emne.

Infomedia og overskrift.dk

 

Social Media Management-Systems

Med SMM-systemer kan man koordinere hvis man er flere som svarer på henvendelser, og samle konti fra forskellige sociale medier. Derudover kan SMM-systemer regne på aktiviteter, måle på delmål og afrapportere.

Spillere på markedet: Hootsuite, Komfo og Falcon Social.

 

Som virksomhed skal man også bruge sine øjne og ører til at se ud i verden. Når man gør det kan man opfange såkaldte ”svage signaler”, som kan give information, der kan have værdi for virksomheden. Det kan handle om at spotte trends og få forståelse for kundernes/brugernes behov.  Det handler om at se efter:

  • Hvilke emner brugerne taler om
  • Hvilke Hashtags der trender
  • Hvilket indhold bliver delt

 

Hvor er i relevante?

Man skal sætte brugerne i centrum, for det er deres virkelighed man som virksomhed optræder i. Som virksomhed skal man tage højde for, at sociale medier er heliocentriske. Brugerne er solen i deres eget Facebook-univers. Alt man ser, peger tilbage til en selv, ens venner, ens interesser og annoncer målrettet en.

 

Relevans er nøgleordet igen. Man skal som virksomhed spørge ”Hvad synes vores brugere er relevant indhold”. Relevans skal forstås på individ-niveau, og altså kun som ”hvad er relevant for brugeren” og ikke ”hvad er relevant for samfundet og hele verden”

 

Find jeres niche

Når man har fundet ud af formål, brugerne og relevans kan man se efter en niche hvor man passer ind.

Traditionelle målgruppeopfattelser er under forandring, og begrebet niche tager derfor afsæt i den fælles interesse blandt en uhomogen gruppe af mennesker. Niche skal forstås som et fællesskab af mennesker i et socialt netværk. Den er defineret ud fra et fælles synspunkt, en fælles livsstil eller en fælles interesse.  Hvor stor nichen er, afhænger af ens mål og emne. 

26/06.2018
Af Autolikes.dk

Leave a comment:

DKK